Rehabilitació del Panteó Villar

2014/2015
Rehabilitació del Panteó Villar al Cementiri del Poblenou

Francisco de Paula Villar y Lozano, (Múrcia 1828, Barcelona 1901) va ser l’arquitecte autor d’aquest Panteó per a Lorenzo Milà y Mestre, a partir del 1874 ( 76 segons la guia del Cementiri del Poblenou).
Gran amant i defensor dels monuments, es seva la seva conservació i rehabilitació de la reforma de l’església del Pi amb recuperació del monument original gòtic envers les transformacions barroques, Fou també l’iniciador del temple de la Sagrada Família, i l’autor de nombrosos projectes religiosos com arquitecte diocesà, i civils que alternà amb la presència en nombroses institucions ciutadanes.
Fou també un personatge destacat en la història del cementiri de l’Est, Poble Nou, ja que fou membre de la junta de Cementiris desde 1858, en el moment de la seva ampliació i obertura a l’expressió de les diferències socials.
A Poble Nou, realitzà diverses construccions; la làpida d’estil gòtic per Tomàs Coma, el Panteó per Bonaventura Sala i Amat i el de Rafael Patxot ,ambdós a 1858, i el de Nonit Plandòlit a 1867 ( Bassegoda, 1982, que encara no hem localitzat ) .

Francesc de Paula Villar i Lozano havia estudiat a la Reial Acadèmia de Bellas Artes de San Fernando a Madrid (1852), seguint les carreres de Director de Camins Veïnals i la d’Arquitectura. Després d’opositar, sense èxit, a una càtedra a Sevilla, guanya la càtedra del tercer any de l’Escola de Mestres d’Obres de Barcelona.
Sempre preocupat pels Reglaments, va fer una forta crítica de les Ordenances Municipals de Barcelona i va proposar la creació d’una policia urbana i d’obres públiques, queixant-se també del intrusisme per part dels Mestres d’Obres en el camp dels Arquitectes (1857)

El bon coneixement acadèmic i pràctic de la construcció monumental religiosa, i el seu caràcter reglamentista, s’expressen en aquesta obra menor, en estil neogòtic, construïda amb rigor i precisió, encara que mancada d’emotivitat, que expressa en la seva factura l’eclecticisme com .
Una de les característiques de Villar va ser la seriositat i cura amb que va redactar nombrosos informes i dictàmens, fent ús d’un estil barroc, molt d’acord amb l’època.

Criteris d’actuació
Atenent als Criteris d’intervenció en materials petris, del Instituto del PHE, del ministeri de cultura,
La intervenció en els materials petris ha de aconseguir:
a) Restituir i substituir la pedra degradada per a restaurar i tornar el valor a l’element de patrimoni històric
b) Consolidar i protegirper i conservar i alentirel natural procés de deteriorament dels materials del monument
per a mantenir l’autenticitat del monument cal utilitzar preferentment les tècniques i materials tradicionals, que sols es substituiran per tècniques mes modernes sols després d’una demostració científica i una comprovada experiència dels efectes de compatibilitat amb els efectes de la llum, els canvis de temperatura i la seva duració.
En aquesta direcció proposem la restitució de les diferents parts malmeses preferentment amb materials i sistemes tradicionals com es descriu en l’ intervenció en les diverses parts, cercant la màxima compatibilitat en absorció d’aigua, color, resistència mecànica, coeficient de dilatació i aspecte exterior

Identificació de materials
L’edificació està construïda per peces de pedra de Montjuïc, amb algunes variacions en la qualitat i color de les peces. Les escultures i motllures també han estat realitzades amb el mateix material.El rejuntat està efectuat amb morter de calç.

L’interior té l’altar i els seients en marbre blanc de Carrara.
Una barana de forja d’acer sobre zòcolde pedra sorrenca, de 90 cm d’alçaria, envolta el panteó.
Les parets que envolten la rotonda i les tombes situades a nivell de la plaça són de rocalla de Montjuic.

Panteó Villar. Memòria Històrica

http://www.cbsa.cat/

Share

Los comentarios están cerrados.

perfils
metamorfosi arquitectes sl...
Reformas y diseño de interiores
contacte

metamorfosi arquitectes slp

Bertran 56, baixos
08023 Barcelona
t. 932 111 458
taller@metamorfosi.cat
metamorfosi@coac.net

Translate:
Translate »