Rehabilitació Panteó Leandre Albareda

2013/2014
Rehabilitació del Panteó de Leandre Albareda al Cementiri de Montjuïc

El Panteó ocupa el centre de la plaça conformada en una de les dues rotondes del Cementiri.
L’accés a la mateixa, es realitza a través de quatre escales, marcant els eixos del monument. Així, doncs, l’accés és possible des de la Via de Sant Oleguer, en una de les escales i al carrer de la Santa creu, en les altres tres.
La Via de Sant Oleguer és un passeig en pujada, flanquejat de tombes a banda i banda i que desemboca en l’escalinata d’accés al Panteó. A la plaça es disposen, encerclant-la, tot un seguit de tombes. Pel carrer de la Santa Creu, en la rotonda, d’altres tombes s’ubiquen en la paret conformada entre el nivell del carrer i el de la plaça. Inicialment, les pedres de rocalla que formaven el turó artificial de la plaça, estaven recobertes per vegetació baixa.

De l’estudi dels plànols presentats per Albareda per a la construcció del mausoleu, amb la descripció de la gran cripta que s’ubica sota l’obelisc, i per la ubicació de les tombes en la paret que fa de perímetre de la plaça, es dedueix que el nivell del terreny natural era en pendent des del nivell del carrer de la Santa Creu. Per tant, la plaça s’eleva del terreny inicial amb la incorporació de reblert.

L’accés a l’interior de la cripta es realitzava en la cara que dona a la via de Sant Oleguer. Ara tancat per la llossa gravada, es realitzava mitjançant una porta de bronze vidriada, emmarcada per un frontó decorat, també amb motius vegetals, i una corona amb una inscripció dedicant el monument al seus pares. En la cara oposada, un petít òcul,, també tancat en l’actualitat amb una inscripció esborrada, il•luminava la capella interior. En la documentació gràfica es veu la dimensió i traça d’aquesta capella, així com una gran llossa de fonamentació sobre la que recolza tot el monument.

Una escultura d’un àngel de grans dimensions, recolzada a l’obelisc i a sobre de l’accés reforça, encara més, el final de l’eix de la via de Sant Oleguer com accés a la plaça.
L’escultura principal és obra de Josep Campeny,. Les referències a la intervenció de l’escultor Manel Fuxà i Leal suposem es troben en l’interior de la Cripta. I probablement del taller de A. Juyol, sortiren els relleus i sanefes, i la talla dels blocs en pedra de Montjuïc.

Criteris d’actuació
Atenent als Criteris d’intervenció en materials petris, del Instituto del PHE, del ministeri de cultura,
La intervenció en els materials petris ha de aconseguir:
a) Restituir i substituir la pedra degradada per a restaurar i tornar el valor a l’element de patrimoni històric
b) Consolidar i protegir per i conservar i alentir el natural procés de deteriorament dels materials del monument
per a mantenir l’autenticitat del monument cal utilitzar preferentment les tècniques i materials tradicionals, que sols es substituiran per tècniques mes modernes sols després d’una demostració científica i una comprovada experiència dels efectes de compatibilitat amb els efectes de la llum, els canvis de temperatura i la seva duració.
En aquesta direcció proposem la restitució de les diferents parts malmeses preferentment amb materials i sistemes tradicionals com es descriu en l’ intervenció en les diverses parts, cercant la màxima compatibilitat en absorció d’aigua, color, resistència mecànica, coeficient de dilatació i aspecte exterior

Identificació de materials
La pedra sorrenca de Montjuic, es un gres silici composat per grans de quars i de feldespat, aglomerats amb ciment silici, amb una porositat mitjana del 10/15% en volum i una resistència estimada entre 800 i 1000 Kp/cm2, es una pedra forta i amb poca degradació, la variabilitat en la presència d’argiles en la seva composició afegit a la absorció d’aigua, pot provocar la seva degradació.
L’edificació està construïda per peces de pedra sorrenca de Montjuïc de gran dimensions. Les sanefes i inscripcions també han estat realitzades amb el mateix material.El rejuntat està efectuat amb morter de calç.
L’Escultura és de marbre blanc de Carrara.
Una vorera de pedra sorrenca, de 60 cm d’ampla, envolta el panteó.
Tot i que, en el moment de la seva construcció no estava pavimentada, la plaça i les escales d’accés a la mateixa estan actualment resoltes amb graons de morter, amb les arestes en ràpid i revestides amb palet de riera petit.
Les parets que envolten la rotonda i les tombes situades a nivell de la plaça són de rocalla de Montjuïc.

http://www.cbsa.cat/

Share

Los comentarios están cerrados.

perfils
metamorfosi arquitectes sl...
Reformas y diseño de interiores
contacte

metamorfosi arquitectes slp

Bertran 56, baixos
08023 Barcelona
t. 932 111 458
taller@metamorfosi.cat
metamorfosi@coac.net

Translate:
Translate »